Stichting DMF (Dutch Milk Foundation)

De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden gericht op vermindering van de positie op de Nederlandse markt. DMF geeft als onafhankelijke partij uitvoering aan een aantal van die voorwaarden.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden betroffen de verkoop van een deel van de consumptiemelkactiviteiten in Nederland (Nijkerk dairy) en de kaasfabriek in Bleskensgraaf, twee merken in houdbare zuiveldranken (Yogho! Yogho! en Choco Choco) en de beschikbaarstelling van in totaal 1,2 miljard kg boerderijmelk in Nederland. 

Maatregelen

De beschikbaarstelling van 1,2 miljard kg boerderijmelk gebeurt via twee maatregelen:

De Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk worden uitgevoerd door de stichting DMF.

Maximum bereikt

Vanaf 1 maart 2019 is er voor de regeling Beschikbaarstelling Melk voor derden geen melk meer beschikbaar.

Zie Vertrekregeling en Regeling Beschikbaarstelling Melk voor de gevolgen voor de termijnen van deze regelingen.